November 22. 2018, Mathias Björkman

Hur skulle marknaden hantera det ökande inflödet av privatleasingbilar?

Än så länge har det gått bra. Klart över förväntan. Den senaste tiden har vi till och med hört av bilhandlare att det är lite brist på begagnade bilar.

För ett år sedan var det många som undrade hur den svenska bilmarknaden skulle klara av att absorbera det förväntade ökande inflödet av företags- och privatleasingbilar. Än så länge har det gått bra. Klart över förväntan dessutom. Den senaste tiden har vi till och med hört av bilhandlare att det är lite brist på begagnade bilar. Försäljningen av begagnade bilar har inte ökat exponentiellt under 2018. Ändå är det många bilhandlare som har låga lagernivåer på just begagnade bilar. Hur hänger detta ihop? Det enkla svaret är att vi idag exporterar fler bilar ifrån Sverige än någonsin. Under oktober 2018 nådde vi den högsta nivån hittills med en exportsiffra på hela 16 053 stycken personbilar. Exporten av personbilar från Sverige har ökat lavinartat de senaste två åren. En fråga kvarstår och det är om vi har råd att exportera så här många bilar? Har verkstäderna råd att mista intäkter på service och reparationer på de ca 200 000 bilarna (räknat från 2015) som det handlar om? Icke tecknade bilförsäkringar och bilfinansieringar är andra kanaler där intäkter flyger iväg.