Hur skulle marknaden hantera det ökande inflödet av privatleasingbilar?