Kort om GDPR och hur du kan få ännu bättre service av oss!

Du har antagligen hört talas om GDPR? Det är inte helt enkelt att förstå vad det innebär. Därför har vi valt att sammanfatta vad lagen betyder så du som besökare och användare på Bilweb ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter.

Observera att detta är en förenklad sammanfattning och beskrivning. Vill du läsa våra legala villkor så hittar du de på länkarna här:

Integritetspolicy, Användarvillkor och Cookiepolicy

Allmänt om GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Den gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR

GDPR är framtagen för att skydda dig som kund och dina rättigheter gällande hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som besökare och användare ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan information eller data som på något sätt identifierar dig som person. D.v.s. namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om fordon, försäljningar, intresseanmälningar och aktiviteter inkluderas inte då dessa räknas som affärshemligheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bilweb har övergripande personuppgiftsansvar tillsammans med personuppgiftsansvarig och ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi och skyddar dina personuppgifter?

Om du har samtyckt till att vara registrerad medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Bilweb. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte har varit aktiv medlem på fem år raderas dina uppgifter automatiskt. Om du inte är registrerad medlem hos oss sparar vi, efter samtycke, dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Webbplatsens åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser.

Bilweb kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fritexfält i formulär där du lägger in fordonsannonser, skickar intresseanmälningar på fordon och registrerar dig som medlem/konto. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som användare och besökare väljer att fylla i dessa uppgifter, i annat fall är det inget som Bilweb aktivt lagrar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Se även delar under lagring och gallring ovan.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?

Om Bilweb får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Vad är ett registerutdrag?

Om du är medlem, har skapat ett konto, skickat en intresseanmälan eller ringt in en intresseanmälan på Bilweb har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.

Så fungerar det:
Du som har ingått ett användaravtal med Bilweb har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Kan ni radera mig ur era system?

Du har som har ingått ett användaravtal med Bilweb har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Vi på Bilweb tycker det skulle vara tråkigt eftersom vi gärna vill fortsätta att tillhandahålla dig bra erbjudanden och framförallt bättre service.

Så fungerar det: Du som har ingått ett användaravtal med Bilweb har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om fordonsförsäljning, fordonsköp och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Hur fungerar GDPR i praktiken?

Bilweb har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra system senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).

  • Information – Bilwebs Användarvillkor, Integritetspolicy och Cookiepolicy innehåller all information om hur GDPR tillämpas och vilken information som lagras, hur länge den lagras och hur misstänkta incidenter och missbruk skall anmälas.
  • Registerutdrag – Alla som ingått ett användaravtal med Bilweb, skickat eller ringt in en intresseanmälan kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som användare lämnas ut. Begäran görs till [email protected] och behandlas inom skälig tid.
  • Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till [email protected] för hjälp.
  • Erbjudanden, information och e-post – Du som valt att ta del a våra nyheter och erbjudanden kommer att få dessa via e-post eller SMS. Vill du avsluta vår kommunikation med dig finns det avaktiveringslänkar i respektive e-post och SMS-utskick.
  • Om du har ingått ett användaravtal med Bilweb kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du skall i första hand vända dig till [email protected] för att bli borttagen.

Puh! Tack för att du tog dig tid!

Nu när detta är överstökat välkomnar vi dig till bilweb.se, både som köpare och säljare eller om du bara älskar bilar, precis som vi!

Vänligen,
Vännerna i Bilwebteamet!