September 05. 2018, Mathias Björkman

Dieselbilarna ökade bland nyregistreringarna under Q2 i Sverige

Sverige är ett av de fåtal länder där registreringarna av dieslar gick emot den vanliga trenden. I och med införandet av bonus malus fick vi en positiv effekt på antalet nyregistrerade dieselbilar.

Under årets andra kvartal minskade nyregistreringarna av dieselbilar med 15.5 procent i hela EU jämfört med samma period förra året. Sverige är ett av de fåtal länder där registreringarna av dieslar gick emot den vanliga trenden. I och med införandet av Bonus Malus fick vi en positiv effekt av antalet nyregistrerade dieselbilar med en ökning 5.6 procent (56 961 stycken personbilar). Antalet nyregistrerade dieslar i Sverige under årets första halvår minskade dock med 7.3 procent i Sverige. Hade vi inte infört Bonus Malus vågar vi lova att det även i Q2 hade synts en tillbakagång för dieselbilarna. I Sverige hade vi den näst högsta ökningen av registrerade bensinbilar i hela EU under årets andra kvartal. En ökning med 62.5 procent. Ackumulerat för årets första sex månader ökade nyregistrerade bensinbilar med med 42.1 procent. Övriga bränsleslag (el, el-hybrid, plugin-hybrid, etanol och gasbilar etc) ökade med 58.3 procent under Q2 men volymerna är fortsatt blygsamma. Se tabellen ovan.