April 20. 2023, Ola Lundberg

Bonussystemet Bonus Malus - det här behöver du veta

En förklaring av regeringens klimatbonussystem

Bonus Malus betyder “bra dåligt” på latin och syftar till att man tidigare fick en “bra” bonus om man ägde en bil med låga koldioxidutsläpp och en “dålig” skatt om man ägde en bil med höga koldioxidutsläpp. Idag finns endast malus kvar - alltså den “dåliga” skatten.

Vad är Bonus Malus?

Bonus Malus är ett system som infördes den 1 juli 2018 med syftet att öka antalet miljöanpassade fordon i Sverige. Systemet innebar att man fick en bonus om man köpte bilar med låg klimatpåverkan såsom elbilar, laddhybrider eller vätgasbilar. Köpte man en bil med hög klimatpåverkan fick man istället en ökad skatt som kallades för malusskatt under de tre första åren.

Vad gäller med Bonus Malus 2023?

I november 2022 avskaffade man bonusen för miljöbilar eftersom regeringen anser att kostnaden för en miljöbil numera är ungefär detsamma som för en bensin- eller dieselbil. Dock finns fortfarande skatten kvar för bilar med höga koldioxidutsläpp.

Vilka bilar omfattas av Bonus Malus?

De bilar som omfattas av Bonus Malus idag när endast Malus finns kvar är bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med höga utsläpp av koldioxid. När bonusen fanns omfattades elbilar, laddhybrider och vätgasbilar av denna men detta gäller alltså inte längre.

Bonus Malus skatt

Malusskatten innebär att du får en ökad fordonsskatt under de tre första åren om du köper en bil med höga koldioxidutsläpp. Detta gäller om bilen släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer. Skatten är 107 kronor per gram koldioxidutsläpp upp till 125 gram, därefter är det 132 kronor per gram.

Bonus Malus 2023 beräkning

Bensindriven bil – Grundbelopp på 360 kr + koldioxidbelopp. Exempel! Köper du en bensindriven bil som släpper ut 100 gram koldioxid per kilometer blir fordonsskatten 3 035 kronor de tre första åren.

Dieseldriven bil – Grundbelopp på 360 kr + koldioxidbelopp + miljötillägg på 250 kr + bränsletillägg (Bränsletillägg är totala antalet gram koldioxid som bilen släpper ut per kilometer multiplicerat med 13,52). Exempel! Köper du en dieseldriven bil som släpper ut 100 gram koldioxid per kilometer blir fordonsskatten 4 637 kronor de tre första åren.

FAQ

Vad händer med Bonus Malus 2023?

Bonusen i Bonus Malus avskaffades i november 2022 och finns därför inte kvar för 2023. Skatten i detta system finns dock fortfarande kvar.

När försvinner Bonus Malus?

Bonus Malus försvann i november 2022. Det är oklart hur länge skatten kommer finnas kvar.

Vad blir skatten på bilen efter 3 år?

Efter tre år behöver du inte längre betala malusskatten utan betalar endast normal fordonsskatt. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om hur mycket skatt du behöver betala.

Vad händer med Malus efter tre år?

Efter tre år behöver du inte längre betala malusskatten.

Vilka bilar har 360 kr i skatt?

Alla bilar som omfattas av malus behöver betala en grundbelopp på 360 kronor.