Mars 15. 2019, Mathias Björkman

Efterfrågan på nya personbilar minskade i Europa med 2,9 procent under januari till februari

Under perioden januari till februari minskade efterfrågan på nya personbilar i Europa med 2,9 procent. Stora tapp i Spanien och Italien samtidigt som registreringarna var stabila i Tyskland, Frankrike och Storbritannien

Nybilsförsäljningen av personbilar minskade under i Europa under februari med 1 procent jämfört med förra året. Detta trots att flera större marknader som Tyskland och Frankrike påvisade en mindre ökning efter fem månaders minskning. Tyskland var 2,7 procent bättre och Frankrike var 2,1 procent bättre än förra året. Men både Spanien och Italien var klart sämre än förra året med en minskning på 8,4 procent respektive 4,9 procent (sjätte månaden i rad länderna visar upp siffror som är sämre än förra året). Under perioden januari till februari minskade efterfrågan på nya personbilar i Europa med 2,9 procent. Stora tapp i Spanien och Italien samtidigt som registreringarna var stabila i Tyskland, Frankrike och Storbritannien Kolla in hela rapporten här!