Exporten av personbilar ifrån Sverige ökar exponentiellt